Bezpečnostní agentura SAFEGUARD SERVICE a.s.
 

FYZICKÁ OSTRAHA OBJEKTŮ

 

  • Strážní služba
  • Strážní služba s využitím služebních psů
  • Bankovní a recepční služba
  • Osobní ochrana speciálně vycvičenými bodyguardy
  • Pořadatelská služba
  • Detektivní služby
  • Zajišťování kontrolní činnosti v areálech zadavatele

Zajišťování vstupního, popř. klíčového režimu patří mezi standardní služby poskytované naší bezpečnostní agenturou. Provádění těchto činností je na místech určených pro vstup zaměstnanců zadavatele. Zároveň je prováděna kontrola vozidel.

Prováděná činnost se týká také namátkové kontroly osob pohybujících se v areálech a objektech zadavatele. Dále je pak prováděno zajištění osob podezřelých z trestné činnosti a osob pohybujících se v areálech a objektech zadavatele neoprávněně.

Dodávání informací o ostraze provádíme souhrnnou denní svodkou událostí. V případě mimořádné události nebo závažných zjištění jsou pak tyto informace okamžitě předány pověřené osobě zadavatele.

Doplňkové služby:
Přímou souvislost s ochranou majetku má také rámcové plnění úkolů souvisejících s CO, hospodářskou mobilizací, popř. s průmyslovou havárií velkého rozsahu.

 

Formulář pro zájemce o zaměstnání
Formulář pro zájemce o zaměstnání


 

 
SAFE-HOME