Bezpečnostní agentura SAFEGUARD SERVICE a.s.
 
 

Úvodní slovo předsedy představenstva

 


Naše společnost nabízí profesionalitu

Zákazník musí vědět, že při lokální signalizaci riskuje to, že investice do jednoduchého zabezpečovacího systému může přijít nazmar. Musí také vědět, že lokální informace majiteli na mobil nutí majitele, aby vyslal souseda nebo kamaráda zkontrolovat, co se ve střežených prostorách děje.

My nabízíme majiteli zabezpečovacího systému službu, kdy se za něj postaráme o zajištění a zjištění příčiny narušení střeženého objektu a majitel objektu se nevystavuje nebezpečí napadení jeho osoby případným pachatelem.


Více na OPERAČNÍ STŘEDISKO PCO…

Vážení návštěvníci,
děkuji Vám, že jste zavítali na stránky naší společnosti a doufám, že po jejich prostudování nalezneme společné řešení k bezpečnosti Vašeho majetku.

Společnost SAFEGUARD SERVICE,a.s. je jednou z nejlépe vybavených bezpečnostních agentur s působností na celém Karlovarském kraji. Pevné postavení naší společnosti na trhu bezpečnosti, umožňuje rychlou operativnost při řešení bezpečnostních situací a poskytování profesionálních služeb.

Pokud se rozhodnete řešit bezpečnost Vašeho majetku a využít služeb naší společnosti, rádi Vám pomůžeme navrhnout vhodné elektronické zařízení nebo fyzické střežení objektů. Jsme připraveni poskytnout Vám komplexní služby pro Vaši bezpečnost.

Spokojenost zákazníka je prvořadým cílem všech pracovníků naší akciové společnosti.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uvedeném v této smlouvě včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem v průběhu plnění této smlouvy, a to pro účely (i) plnění této smlouvy, (ii) zasílání obchodních sdělení v souladu s příslušnými předpisy, (iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv v rámci koncernu provozovatele, (iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na tuto smlouvu a její plnění a/nebo (v) ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením a tyto osobní údaje bude dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po dobu trvání účelu. Provozovatel poučil zákazníka o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha).


Roman Bílský – předseda představenstva

Formulář pro zájemce o zaměstnání
Formulář pro zájemce o zaměstnání


 

 
SAFE-HOME