Bezpečnostní agentura SAFEGUARD SERVICE a.s.
 

OPERAČNÍ STŘEDISKO PCO + ZÁSAHOVÉ SKUPINY

 

 • Dálkový dohled nad zabezpečenými objekty PCO
 • Monitoring objektů
 • Ostraha prostřednictvím EZS, EPS a kamerového pultu
 • Koordinace činnosti zásahových skupin při vyhlášení poplachů EZS, EPS a skamerového pultu
 • Zásahy při vyhlášení poplachu EZS, EPS a kamerového pultu
 • Zásahy při aktivním signálu tlačítka nouze
 • Patrolovací činnost
 • Asistence při otevírání a zavírání provozoven

Naše agentura disponuje šesti druhy pultů centralizované ochrany a protiodposlechovým radiovým spojením.

Zásahové skupiny pokrývají okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov, Praha, Mladá Boleslav a Šumperk. Jako jediná agentura jsme schopni ve výše uvedených okresech napojit a provést zásah vlastními prostředky.

Domažlice, Praha, Mladá Boleslav a Šumperk. Jako jediná agentura jsme schopni ve výše uvedených okresech napojit a provést zásah vlastními prostředky.

Naše zásahové skupiny zde provádějí zásahy i pro jiné bezpečnostní agentury.

 

 

Nabízíme Vám několik možností střežení Vašeho objektu:

Monitorovací služba

Pokud si vyberete tuto službu, v případě poplachu vám operátor pultu centrální ochrany zavolá, sdělí Vám informace o poplachu a Vy si zorganizujete bezpečnostní zásah svými prostředky. Pokud se Vám operátor nedovolá, nedojde k oznámení o narušení objektu.

Nonstop ostraha

Při této službě je střežený objekt v úplné evidenci zásahové služby. Zásahové skupiny jsou pověřeny automaticky zajistit objekt a zjistit příčinu narušení objektu. Vás, pouze informuje k čemu na Vašem objektu došlo (planý poplach, porucha bezpečnostního systému, otevřené okno, nebo ta nejhorší varianta zajištění pachatele).

Nonstop ostraha a patrola objektu

Tato služba je stejná jako NONSTOP ostraha, jen Vám za vyšší měsíční paušál zajistíme namátkovou kontrolu ve Vámi určeném čase případného narušení. Tuto službu využívá zejména klient jehož střežený objekt je v rušné ulici např. vedle DISCO klubu, herny a nebo pokud má svůj majetek mimo elektronicky střežený prostor (volně stojící vozidla, stavební materiál), a to i za vlastním oplocením.

 

 

Jaké jsou typy připojení na PCO


1) Po veřejné telekomunikační síti
Výhody:
 • přenáší na PCO všechny informace, které je systém EZS v objektu schopen poskytnout
 • u většiny ústředen EZS stačí ke zprovoznění komunikace s PCO pouze naprogramování
 • nevyžaduje dokoupení dalších zařízení
Funkční, ale snadno napadnutelné!
Nevýhody:
 • nutnost telefonní linky v objektu
 • přenos informací na PCO je pomalejší řádově
  (30–60 sec.)
 • přenos je méně spolehlivý (poruchy na tel.lince, její přerušení případným narušitelem, apod.)
 • kontrola spojení s PCO pouze 1× za 24 hod.
 • navyšuje tel.poplatky o hovory uskutečněné systémem EZS dle hustoty provozu – zapínání, vypínání apod.)
 
 
2) GSM modulem
Výhody:
 • nevyžaduje se přítomnost telefonní linky v objektu
 • zabezpečí přenos důležitých informací z objektu a PCO i v případě poruchy telefonní linky (pokud slouží jako záložní spojení)
 • je obtížně napadnutelný narušitelem
Funkční, a zajistí pocit jistoty!
Nevýhody:
 • spolehlivost je závislá na momentálním zatížení sítě mobilních telefonů (GSM)
 • finanční náklady spojené s instalací (GSM) modulu (pořizovací cena + práce)
 • finanční náklady spojené aktivací SIM karty u jednoho z našich mobilních operátorů
 
 
3) Bezdrátově pomocí vysílače
Výhody:
 • není potřebná telefonní linka v objektu
 • přenáší na PCO všechny informace, které je systém EZS v objektu schopen poskytnout
 • přenos na PCO funguje v reálném čase – bez zpoždění
 • interval kontroly spojení objektu s PCO cca. každých 30 vteřin
 • nezatěžuje případnou telefonní linku v objektu ani provozem ani finančně
Ideální, zajistí naprosté bezpečí!
Nevýhody:
 • nutnost dovybavení instalovaného systému vysokofrekvenčním vysílačem
 • finanční náklady spojené s instalací vysílače (pořizovací cena + práce)

Co je to vlastně Pult Centralizované Ochrany – PCO

Pult centralizované ochrany je dispečerské pracoviště, které zajišťuje střežení objektů zabezpečených pomocí elektrické zabezpečovací signalizace – EZS. Na PCO jsou v zakódované podobě přenášeny veškeré relevantní informace, které je systém EZS schopen poskytnout. Při vyhlášení poplachu na objektu vysílá operátor PCO na objekt zásahovou jednotku nebo, podle typu zvolené služby, informuje kontaktní osobu určenou majitelem objektu. V případě, že zásahová skupina zjistí narušení objektu, volá operátor PCO policii ČR. Rychlý zákrok zásahové jednotky chrání život, zdraví a majetek uživatelů střeženého objektu. Do příjezdu majitele objektu nebo jím určené osoby střeží zásahová jednotka napadený objekt. Rozmístnění výjezdových jednotek umožňuje operativnost a rychlost zásahu dle vnitřních směrnic.

Co jsou zásahové skupiny – PCO

Zásahová skupina PCO, jsou především stále připravená vozidla k uskutečnění výjezdu k napadenému objektu klienta. Tato vozidla jsou nadstandardně vybavená k zajištění takového bezpečnostního výjezdu. Vozidla jsou vybavena pevnou radiostanicí v placeném pásmu ČTÚ a GPS dohledem s přenosem na NONSTOP operační středisko PCO. Členové zásahových skupin jsou řádně proškoleni a přezkušováni ze znalostí bezpečnostních činností a jsou vždy fyzicky připravováni pro práci v divizi PCO. Tito zaměstnanci jsou vybaveni pro komunikaci osobní radiostanicí, mobilním telefonem a dále jsou vybaveni střelnou zbraní, obuškem a slzotvorným sprejem.

Proč je výhodné připojit alarm k PCO

Připojení elektronického zabezpečovacího systému (ALARMU) na pult centralizované ochrany výrazně zvyšuje úroveň ostrahy majetku. Objekt, který je připojen na PCO, je pod nepřetržitým dohledem operátora. Elektronický zabezpečovací systém operátorovi PCO umožňuje sledovat technologické stavy v připojeném objektu a především umožňuje identifikovat, kdy a kudy vnikl do objektu pachatel a ihned organizovat bezpečnostní zásah. Při poplachu v objektu vysílá operátor PCO zásahovou skupinu ke kontrole objektu a zjištění příčiny poplachu a také o vzniklé situaci informuje majitele objektu. Přesný postup při bezpečnostním zásahu a způsob kontroly objektu je stanoven smlouvou s majitelem objektu. V případě, že je zjištěna závada některé části systému EZS, informuje operátor PCO kontaktní osobu nebo servisního technika. V případě narušení objektu přivolá operátor PCO policii a zásahová skupina zajišťuje objekt tak, aby nedošlo k dalším škodám na majetku.

Proč připojit objekt právě na SAFEGUARD v celém Karlovarském kraji

Naše společnost jako jediný poskytovatel služeb PCO v celém Karlovarském kraji disponuje systémem připojení objektů jak po telefonní lince tak radiovým signálem. Záleží jen na klientech pro jakou variantu se rozhodne. Naše společnost využívá v Karlovarském kraji výhradně vlastní zásahové skupiny PCO a nikoliv subdodavatele služeb.

Přehled poskytovaných základních služeb PCO

 • nepřetržité monitorování objektu operátorem PCO
 • v případě signalizace poplachu vyslání ozbrojené výjezdové skupiny
 • vyhodnocování příchozích testů elektronické zabezpečovací signalizace
 • možnost přenosu technologických stavů (zaplavení, únik plynu, překročení mezních teplot, poruchy výtahu apod.)
 • informování uživatele o nefunkčnosti systému předem smluveným způsobem
 • vyslání výjezdové skupiny pro osoby, kterým hrozí tzv. permanentní nebezpečí

 

Formulář pro zájemce o zaměstnání
Formulář pro zájemce o zaměstnání


 

 
SAFE-HOME